Lingua - navitas
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҒЫЛЫМ ЖӘНЕ ЖОҒАРЫ БІЛІМ МИНИСТРЛІГІ ҒЫЛЫМ КОМИТЕТІ

Ахмет Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институты

«Тіл – адамның адамдық
белгісінің зоры»

tbi.kz
Біз тілтанымдық күн тәртібін қалыптастырамыз
және халықаралық деңгейде қазақ тілінің мәртебесін арттыруға бағытталған
ғылыми жобаларды жүзеге асырамыз
Біз тілтанымдық күн тәртібін қалыптастырамыз
және халықаралық деңгейде қазақ тілінің мәртебесін арттыруға бағытталған ғылыми жобаларды жүзеге асырамыз

«ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ҰЛТТЫҚ ЖАРНАМА ТІЛІН ҚАЛЫПТАСТЫРУ ЖӘНЕ ЦИФРЛАНДЫРУ»

атты халықаралық ғылыми-теориялық конференция

2023 ЖЫЛҒЫ 15 ҚАРАША. САҒАТ 10:00
Өтетін орны: А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институтының мәжіліс залы, Құрманғазы көшесі, 29
Форматы: ОФЛАЙН, ОНЛАЙН ( ZOOM: https://zoom.us/j/2471639702)

Х А Б А Р Л А Н Д Ы Р У !

Қадірлі оқырман!

Ахмет Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институты Ахмет Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институты Ғалымдарымыздың әр жылдары жарық көрген монографиялары, сөздіктері, т.б. еңбектерінің қоры Институтта сақтаулы. Қызығушылық танытып, аламын деушілер болса, мына нөмірге хабарласуға болады: +7 708 800 2205 Мадияр Қазыбек. Мадияр Қазыбек
Кітаптар тізімі:


"Қазақ лингвомәдениеттанымы: теориясы, эмпирикасы мен практикасы" атты халықаралық ғылыми-теориялық
Академик Н.Сауранбаева. ЖЗЛ
Асқар Жұбанов оқулары, халықаралық ғылыми-теориялық конференция материалдары. ISBN,тиражирование
Ауызша дамыған қазақ әдеби тілі. Сыздық Р.
Ахмет Байтұрсынұлы және ғылым тілі халықаралық ғылыми-теориялық конференция материалдары
Ахмет Байтұрсынұлы ЖЗЛ
Ахмет Байтұрсынұлы "Тіл Құрал" графикалық:проекциясы (Дыбыс жүйесі мен түрлері,1-кітап.1914,1924,1927
Әлемнің тілдік бейнесіндегі символдар жүйесі Книга монография
Графика.Орфография.Орфоэпия.
Ескі қазақ тілінің жазба нұсқалары Мамырбекова Г.
Жазушы Б.Сокпақпаевтың тілдік тұлғасы.Момынова Б.
Жалпы білім берудегі қазақ тілінің жиілік сөздігі
Жаңа әліпби негізіндегі жазба коммуникация: лингвотеориялық зерттеу.
Жаңа ұлттық әліпби негізінде қазақ жазуын реформалау: теориясы мен практикасы (монография.)
Интология 1-том Базарбаева З.
Интонациялық бірліктердің прагмалингвистикалық сипаты(зксперименттік- фон-қ зерттеу)Аманбаева А.
Ісмет Кеңеспаұлы Кенеспаев ЖЗЛ
Казахская интонация 3-том Базарбаева З.
Киіз үй атауларының этномәдени аспектісі. Исаева Г
Книга "Тіл және қоғам"(2021-2023 ж.ж)
Книга монография "Көркем мәтін поэтикасы:лингвистикалық аспект"
Қадырғали Жалайырдың "Жамиғат тауарих" жылнамасының тезаурус сөздігі.Мамырбекова Г.
Қазақ жазуын жаңғыртудың әлеуметтік тілтанымдық негіздері (тілдік жағдаят және тәуекелдерді басқару)
Қазақ жазуын жаңғыртудың ғылыми-лингвистикалық негіздері
Қазақ жазуын латын қарпіне көшірудің статистикалық негіздері.Статистикалық жинақ
Қазақ жұмбақтарының тілі.(этнолингвистикалық зерттеу) Онғарбай Н.
Қазақ қандай халық? Кайдаров А.
Қазақ лексикасындағы жаңа қолданыстар сөздігі (2013-2020)
Қазақ сөзінің"Тіл- Қазына" деректер базасы және оның теориялық негіздері.Жұбанов А.
Қазақ сөзформа құрылымының жиілік сөздіктері
Қазақ тіл білімінің қалыптасып, даму жолдары. О Жубаева
Қазақ тілі интология фонология Базарбаева З .
Қазақ тіліндегі "уақыт" ұғымының тілдік парадигмасы,Жанабекова А
Қазақ тілінің жиілік сөздігі. Жанабекова А ,Жубанов А
Қазақ тілінің конгнетивті грамматикасы
Қазақ тілінің тарихи лексикографиясы, құрылымы мен ұстанымдары, Көбденова Г.
Қазақ тілінің функционалды грамматикасы 1-2-том.
Қазақ фонологиясының негіздері 2-том Базарбаева З.
Қазақ фонологиясының негіздері. Базарбаева З.М.
Қазақ фразиологизмдері мен перифраздары.Айтбайұлы Ө, Г Үсенбаева.
Қазақ ым-ишараттарының сүретті-түсіндірме сөздігі.Книга монография
ҚАЗАҚ" ГАЗЕТІ (1913-1918) :әліпби,емле ерекшеліктері және лексика-грамматикасы
Қазақстандағы латын жазуының тарихи тағлымы.Амиржанова Н.
Қазақтар: Ана тiлi әлемінде (этнолингв. сөздік) 1 том. Қайдар А.Т.
Қазақтың дәстүрлі сөзсаптамы: тілтанымдық үзіктер Н. Уәли
Қазіргі қазақ лексикасының неологизмдену үрдісі
Қоғамдық ғылымдар саласы терминдер мен анықтамаларының мемлекеттік стандарттар 1 кітап
Қоғамдық ғылымдар саласы терминдер мен анықтамаларының мемлекеттік стандарттар 2 кітап
Құдайберген Жубанов ЖЗЛ
Латын графикасы негізіндегі қазақ әліпбиі: тарихы,тағылымы және болашағы (жинақ)
М.Мақатаевтың бейнелі сөздер сөздігі .Амирбекова А.
Мәтіндер жинағы (дәстүрлі сөзсаптам үлгілері)
Мәулен Балақаев ЖЗЛ
Мемлекеттік тіл-тәуелсіздік кепілі
Өркениеттің түп қазығы- жазу
Поэтический текст в обряде и ритуале:генезис,формы и функции.Жанабаев К.
Рүстембек Нұсқабекұлы Шойбеков Биоблиография.
Салфетка универсальная из микроволокна
Тәуелсіз Қазақстан қазақ тілінің -қоғамдық әлеуметтік қызметі
Типологическое исследование интонации вводных единиц 4-том Базарбаева З.
Тілтанымдық зерттеулер (2009 - 2011ж) сборник мат-в конф.
Тілтанымдық зерттеулер (2006-2008)
Тілтанымдық мектептер-2021 (Ғылыми-пратикалық дөңгелек үстел материалдарының жинағы)
Тіл: барлық жол ғылымға апарады.
Тілтірес Мемлекеттік тілді қалыптастыру хақындарды ойлар,сұхбаттар,тұжыр-р, мақалалар,Айтбаев Ө.
Түркі тілдеріндегі даусты дыбыстардың тарихи негіздері.Жумабаева Ж
Тұлғалар 5-том Базарбаева З.
Ұлтық ономастиканың лингвокогнитивтік негіздері Рысберген К.
Функционалды грамматикадағы шақтық локалдылық категориясы .Солтанбекова А,
Хорезмидің Мұхаббатнамесіндегі (ХІV) лингвосемиотикалық кеңістік
ХХ ғасыр басындағы жазу реформасы :Телжан Шонанұлы мұрас. мат-лы конф.
ХХ ғасырдың басындағы терминологиялық сөздіктер және латын графикасына көшу барысындағы ұстанымдар
Шәкәрім шыгармаларының тілі " Книга Монография
Ым-ишара мен символдар: семантикасы мен қызметі .Оқу құралы


ЖАҢАЛЫҚТАР
  НЕГІЗГІ БАҒЫТТАР

  (қызметі, зерттеулер, жобалар)

  • Лингвистикалық инновациялар
   Мемлекеттік тілдің ғылыми базасын қамтамасыз ету
   ·

  • Ғылыми тілтанымдық зеттеулер

   Біз іргелі және қолданбалы бағытта зерттеулер жасай отырып, қазақ тіл білімінің дамуын ілгерлетеміз, қазақ тіліндегі күрделі мәселелердің шешім табуына ықпал етеміз

  • Теориялық, қолданбалы өнімдер және
   ІТ-әзірлемелер
  • Тіл ғылымы мен қоғамның байланысын қамтамасыз ету

  ҒЫЛЫМИ-ТІЛТАНЫМДЫҚ АЛАҢДАР

  Тілтанымдық форум
  Ғалымдардың лингвомәдени тәжірибесін түгендеу және тарату, қазіргі тіл білімінің тенденциялары мен мәселелерін талдау мақсатында өткізілетін іс-шаралардың жыл сайынғы циклі.
  БІЗДІҢ ҚЫЗМЕТТЕР

  Біз лингвистика мен лингвотехнологияның түрлі бағыттары бойынша ынтымақтастық ұсынамыз
  Аналитика
  Кез келген деңгейдегі лингвистикалық мониторинг, алынған нәтижелерді жинау және жүйелеу
  Жобалау
  Тілдік және ғылыми-мультимедиялық жобаларды әзірлеу

  Сараптама жұмыстары
  Ғылыми сараптама және тілдік консалтингтік қызметтер.

  БӨЛІМДЕР

  Институтта 11 бөлім бар

  Білім блогы
  Қазақ тілі туралы жиі қойылатын сұрақтар
  және оның жауабы
  Біз келесі салалар бойынша ынтымақтастыққа дайынбыз
  Ғылым
  Білім
  Мәдениет
  Тiл

  ҚАЗАҚ ТІЛІНІҢ

  ҰЛТТЫҚ КОРПУСЫ

  Корпуста «белгіленім» термині қолданылады.
  Белгіленім корпустан іздеген сөзіңіз туралы толық
  ақпаратты көрсетеді. Корпуста белгіленімнің 5 түрі бар:
  морфологиялық, сөзжасамдық, семантикалық,
  лексикалық, фонетика-фонологиялық.

  ТАРИХИ КОРПУС

  – ертедегі графикалық жүйедегі жазба мұралар мәтіндерінің белгіленімі мен лингвистикалық электронды деректер базасы, сөздердің даму тарихы туралы кең ауқымды ақпарат алатын платформа

  ПАРАЛЛЕЛЬ КОРПУС

  – іздеген сөзіңізді қазақ-орыс тіліндегі мәтіннен қатар көрсететін іздеу жүйесі.

  ДИАЛЕКТОЛОГИЯЛЫҚ КОРПУС

  ұлттық тілдегі жергілікті ерекшеліктерді қамтитын диалектологиялық мәліметтердің электронды деректер базасы

  АУЫЗША КОРПУС

  – қазақ тіліндегі ауызша аудиожазбалар мен аудиожазба транскрипцияларының электронды деректер базасы.

  Tiltanym

  Біздің журналда жариялаудың артықшылықтары:
  • Халықаралық редакция алқасының рецензиясы
  • Мақалалардың жоғары дәйексөзділігі
  • ISSN халықаралық стандартты сериялық нөмірі.
  МОБИЛЬДІ ЖОБАЛАР
  Бізбен ынтымақтастықтың артықшылықтары:
  Сапа
  Кең аудиторияға бағытталған ұжымдық теориялық және қолданбалы өнімдерді ғылыми ұжым болып жүзеге асырамыз
  Интерактивтілік
  Біздің жобалар барлық технологиялық үрдістерге сәйкес келеді
  Қолжетімділік
  Біздің мамандар әзірлеген қосымшалар коммерциялық емес негізде үлкен функционалдығы бар барлық платформаларда қол жетімді
  Даму
  Біздің жобалар автор тарапынан да, пайдаланушылардың кері байланысы нәтижесінде де үнемі дамып отырады.
  Қолдау
  Жобаларымыздың пайдаланушылармен тәулік бойы кері байланыс жүргізу мүмкіндігі қарастырылған
  Қамту
  Біз ешбір географиялық шектеусіз, кең әрі ауқымды аудиторияға бағытталамыз
  ТIЛ КЕМЕЛ:
  ТЕХНОЛОГИЯ ҚАЗАҚ ТІЛІН ҮЙРЕНУГЕ КӨМЕКТЕСЕДІ